Κατάστημα Παλλήνη – Φαρμακείο

Ανακαίνιση φαρμακείου στη περιοχή Παλλήνη.