Κατοικία σε αγροτική περιοχή

Η ομάδά Ntizain ανέλαβε τη σχεδίαση και 3d φωτορεαλιστική παρουσίαση μελέτης κατοικίας σε αγροτική περιοχή, λαμβάνοντας υπόψιν το ιδιέταιρο χαρακτηριστικό τις περιοχής ώστε να αποδώθεί το κατάλληλο αποτέλεσμα.