Κατοικία στο Ντράφι

Κατοικία στο Ντράφι . Οι εργασίες αφορούσαν μαρμάρινες κατασκευές στο εσωτερικό σκάλες, μπάνια, δάπεδα, επένδυση τζακιών καθώς και στον εξωτερικό χώρο επένδυση μαρμάρων στη πισίνα και στις εξωτερικές σκάλες . Βασικό στοιχείο του σπιτιού είναι η υψηλή αισθητική σε συνδιασμό με το φυσικό εξωτερικο περιβάλλον.