Μόνωση ταράτσας

Σε κατοικία στα Βριλίσσια ύστερα απο την επίσκεψή μας διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα τους μήνες του χειμώνα (όπου έμπαιναν νέρα στο σπίτι) οφειλόταν στην κακή κατασκευή στεγάστρου στη ταράτσα. Ακολούθησαν οι εξείς εργασίες : αποξήλωση του στεγάστρου , παλαιάς μόνωσης και αναλάβαμε να πραγματοποιήσουμε τις ανάλογες εργασίες ώστε να έχουμε σωστή ρήση για τα νερά , θερμομόνωση και υγρομόνωση .